Μάρτιος 2011, ανάβαση στην Μονή Στομίου, και Σιάδι Μύγας στην χειμερινή ΣΕΣΔΕΗ.

Φωτογραφίες: Αγγελος Χριστοδουλάκης