Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 Ανάναση στο Τρίκορφο Δωρίδος